Lid worden

Aanmelden lidmaatschap

Contributie

Indien u lid wilt worden van TC Tolberg verzoeken wij u het onderstaande inschrijfformulier in te vullen.

Voor vragen kunt u bellen naar:
Toon Bogers
Tel. nr. 0165 - 550 065


Tevens willen wij u verzoeken op korte termijn een pasfoto te versturen of af te geven bij de ledenadministratie, in verband met de aanvraag van de ledenpas. Zonder pasfoto kan de ledenpas niet meer worden aangevraagd !
Uw lidmaatschap gaat overigens pas in zodra de contributie is voldaan.

Voor informatie betreffende onze vereniging kunt u ons altijd bereiken via de ledenadministratie@tctolberg.nl .

Jeu de Boules lidmaatschap

Je kunt ook alleen Jeu de Boules lid worden voor slechts €35,-. Om je aan te melden het onderstaande inschrijfformulier invullen.

(leeftijd op 1 januari)
Senioren (65+) € 100,-
Senioren (17 jr en ouder ) € 130,-
Junioren (15 of 16 jr) € 60,-
Junioren (13 of 14 jr) € 45,-
Junioren (12 jr & jonger) € 30,-
Jeu de Boules lidmaatschap € 35,-

Om de contributie te voldoen, kunt u een machtiging invullen en opsturen naar:  Andries Meijers Luykenlaan 9 4707 BT  Roosendaal.

Mailen mag ook naar ledenadministratie@tctolberg.nl
De machtiging kunt u hieronder downloaden.

Machtigingsformulier TC Tolberg

U kunt uw contributie ook overmaken op nr. NL85 RABO 0147 3229 01 t.n.v. TC Tolberg

Inschrijfformulier lidmaatschap

TC Tolberg vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens van haar leden om te gaan. Om die reden heeft TC Tolberg een Privacyverklaring op de website geplaatst. Omdat u als lid van de vereniging persoonsgegevens aan ons doorgeeft heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de vereniging toestemming gegeven gegevens over u vast te leggen.

Hoe gaat TC Tolberg met persoonsgegevens om?

  • TC Tolberg behandelt persoonlijke gegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij TC Tolberg zich houdt aan de eisen van de AVG.
  • TC Tolberg verwerkt de persoonsgegevens van leden van de vereniging in de ledenadministratie t.b.v. registratie en facturering van de contributie. Omdat TC Tolberg is aangesloten bij de KNLTB worden de persoonsgegevens ook aan de KNLTB verstrekt.
  • TC Tolberg verplicht zich nooit gegevens te verstrekken aan derden. Functionarissen van TC Tolberg voor wie het noodzakelijk is om toegang te hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring afgegeven.

Afmelden lidmaatschap

Als u zich wilt afmelden bij TC Tolberg, dient u dit voor 31 december door te geven aan de ledenadministratie.
U kunt hiervoor contact opnemen met:

dhr. Toon Bogers
Tel. nr. 0165 - 550 065
of per e-mail via de ledenadministratie@tctolberg.nl